Gestalt este un cuvânt din limba germană care nu are un echivalent în limba română. Cel mai apropiat termen agreat ar fi “formă” sau “întreg”. Ca atare, Gestalt se referă la înfățișarea generală pe care dorim să o întregim, prin a îi da o nouă formă mai frumoasă.

Ca psihoterapie, Gestalt “tratează” relația și “spațiul relațional”. În spațiul relațional găsim experiența trăită, cu emoțiile aferente care ne influențează comportamentele.

Când un gestalt este închis, se creează spațiul pentru o nouă experiență..

Terapeutul Gestalt și clientul lucrează în colaborare pentru a crea experiența schimbării. Ca atare este o abordare practică, orientată către acțiune, care încorporează ancheta și evaluarea comună a rezultatelor.

Gestaltul este experiența trăită, asimilată și închisă!

În Gestalt se pune foarte mult accent pe calitatea experienței relaționale. Dialogul este o formă specială de contact (nu doar verbal) ce se ocupă de subiectivitatea relației și de ceea ce apare în relație.

Pe parcursul terapiei, suntem atenți la acele experiențe în care suntem implicați. Odată ce aceste experiențe ajung la o finalitate, ele nu dispar ci ajung într-un fundal și rămân în istoria vieții noastre. Altfel spus, Gestaltul este experiența trăită, asimilată și închisă!

Când un Gestalt este închis, individul este liber să treacă mai departe pentru a se ocupa de alte nevoi, deoarece s-a creat spațiul pentru apariția unor noi experiențe.

Pe de altă parte, când o experiență de viață rămâne deschisă, lăsând urme de suferință și resentimente, nefiind înțeleasă sau acceptată și asimilată, spunem că încă avem un gestalt deschis care merită atenție.

Multe dintre conceptele Gestaltului vor fi mai des menționate în procesele terapeutice: limită de contact, ciclul experienței, polarități, tipare relaționale, spontaneitate, intenționalitate, afaceri neterminate.

Limita de contact relațional se referă la granițele relaționale care uneori pot fi prea rigide, alteori prea permeabile.

Ciclul experienței este ciclul de viață al fiecărei experiențe de lucru. Practic observăm cum se formează o experiență, cum evoluează, cât poate fi menținută ca apoi să se închidă pentru a permite altei experiențe să se formeze. Suntem atenți la întreruperile de ciclu, blocajele in ciclu dar și la mobilizarea energiei pe tot parcursul unui ciclu.

Polaritățile relaționale sunt extremele relaționale, cât de mult relația este înclinată într-o extremă sau alta. Obiectivul este de a aduce relația într-un punct de echilibru în care relația devine hrănitoare și constructivă.

Tiparele relaționale sunt acele moduri funcționale sau disfuncționale în care ne găsim la un moment dat în relații. Unele disfuncționalități devin fixații si sunt ușor de identificat. Altele sunt mai fine și subtile, nu ies cu ușurință la suprafață.

Spontaneitatea și intenționalitatea de contact este ceea ce ne dorim ca terapeuți să încurajăm și să vedem că se îmbunătățește în viața clientului. Apare mai degrabă ca un rezultat al muncii.

Afacerile neterminate sunt acele gestalturi fixate în trecut de care clientul poate că nici nu își dă seama sau nu-și mai amintește atât de bine de ele. În măsură în care aceste fixații blochează fluxul vieții, obiectivul va fi să se revină la aceste “afaceri neterminate” pentru a le da o nouă formă și a debloca energia.

Clientul este însoțit pe tot parcursul procesului de dezvoltare sau transformare astfel încât să își descopere cele mai optime soluții în acord cu resursele disponibile.

Prezentul trăit are în țesătura sa un trecut și un viitor..

În Gestalt, avem ca obiectiv mai curând menținerea unei relații orizontale decât promovarea unei relații pe verticală. Ca atare, nu configurăm relația de tipul profesor – elev sau medic – pacient.

Totodată, extinderea conștientizării personale este o parte fundamentală a gestionării sau facilitării schimbării. În egală măsură, lucrul în aici și acum explorează modul în care fiecare își întâlnește lumea, cum răspunde la diverse situații și felul în care situațiile trecute și prezente influențează întreaga dinamică relațională.

Pentru a combina aceste procese în mod eficient, trebuie să fim în primul rând conștienți de sine, astfel încât experiența personală – subiectivă – să fie împărtășită selectiv în slujba relațiilor personale și profesionale. Alegerea modului în care împărtășim în relații este o experiență continuă de descoperire a propriului sine.

Viziunea Gestalt asupra schimbării este non-liniară, emergentă și dinamică oferind o abordare unică pentru schimbările la nivel individual dar și impactul acestor schimbări la nivel de grup sau de comunitate.

_____________________________________________________

Sursa foto: WordPress photo gallery

Virajul nevrotic, natura umană și potențialul său

Conflictul este un aspect important al vieții sociale care nu stă în puterea omului de a îl evita.

Cum trăim “lichiditatea” societății?

Reconstruirea societății trece prin depășirea dihotomiei real versus virtual și îmbunătățirea suportului relațional ..

Istoria personală și alegerea profesiei

Tiparele relaționale deprinse de-a lungul dezvoltării personale se repetă și în mediul organizațional..

În traumă timpul se comprimă..

“… prezentul nu este închis în el însuși, ci se transcende spre un viitor și spre un trecut…”

Afaceri neterminate..

Experiențele asimilate oferă spațiu pentru noi începuturi..