Analiza proceselor de grup

Analiza proceselor de grup

Câți oameni, atâtea nuanțe de culori...

Analiza proceselor de grup servește la înțelegerea relațiilor și a cauzelor diverselor probleme din interacțiunea relațională. Analiza proceselor atrage atenția în direcția îmbunătățirii posibilităților de feedback  și elaborarea unor subiecte anterioare nerezolvate.

În formarea diferitelor roluri se evidențiază diversitatea crescândă a membrilor oricărui grup. Rolul și persoana nu sunt identice! Un rol prezintă întotdeauna doar o parte a unei persoane și niciodată nu înseamnă întreaga persoana. Rolurile se schimba în funcție de situație, de sarcina și de faza în care se află grupul. Nimeni nu are un singur rol! Scopul lucrului în grup este acela de a deveni mai conștienți de rolurile proprii și de a dezvolta mai multă flexibilitate și posibilitate de acțiune.

Fiecare grup își dezvolta propriile reguli și norme. Există reguli “oficiale” și reguli “secrete”. Regulile secretive au putere mai mare, ele fiind cele care influențează indirect cele ce urmează a se întâmpla.

Daca un anume conflict poate să fie comunicat, împărtășit, atunci acesta poate să devină – de la pericolul inițial aferent – un mijloc central de coeziune.

Niveluri de lucru în grup:

Eu – abilitățile, comportamentul și personalitatea fiecărui participant la grup;
Noi – interacțiunile, comunicarea, cultura și dinamica în grup;
Ce – temă, sarcină, preocupare, obiectivul grupului;
Mediu – mediul, contextul (social, spațial, temporal, ecologic, economic …);

Obiective urmărite:

 • Sinceritatea și spontaneitatea în exprimare;
 • Interacțiunea liberă unul cu celălalt;
 • Participarea activă la grup;
 • Acceptarea celorlalți fără prejudecată;
 • Un grad mai ridicat în ceea ce privește dezvăluirile personale;
 • Dorința de a se înțelege pe sine;
 • Tinderea spre schimbare / evoluție;

Beneficii urmărite:

 • A se percepe pe sine și a-i percepe pe ceilalți;
 • A denumi, a îngloba;
 • A dezvolta capacitatea de exprimare;
 • “eu sunt așa dar sunt și altfel”;
 • Descoperirea propriei diversități, flexibilitatea rolului;
 • Posibilități de confruntare și rezolvare a conflictelor;
 • A fi maleabil și a se contrapune – experiențe noi, deseori corectoare;

Instrumente de lucru..

Versatilitatea metodei Gestalt ne permite să adoptăm multe medii creative (lucru scenic, dialog-monolog, artterapia, psihodrama, tehnici corporale, imageriile dirijate). Fiecare experiență de lucru va fi personalizată conform cu nevoile și obiectivele stabilite.

Atât succesul cât și eșecul apar “din” și “in” relații …