Estetică Relațională

Estetica relationala

Asigură-te că ești într-o cromatică armonioasă..

Estetica relațională este despre “NOI” și despre “EU”, și despre cum aceste modele interacționează pentru a își atinge obiectivele într-un mediu extins.

Fiecare organizație generează un model de personalitate specific la care fiecare participant la acest mediu trebuie să se raporteze.

Succesul relaționării este de fapt capacitatea de a îl întâlni pe celălalt, aceasta însemnând faptul că relația este susținută pentru a ajunge la maturitate. Contactele relaționale autentice nu apar când unul îl domină pe celălalt sau se supune celuilalt, ci prin capacitatea de a vedea și întregul celuilalt.

Capacitatea de a crea și menține relații sănătoase este nativă dacă este dezvoltată și susținută într-un mod adecvat de către figurile de autoritate în momentele de învățare a schiței de a-fi-cu.

Deficitul relațional se găsește în lipsa simțului integrității și în incapacitatea de a-fi-acolo, lângă celălalt..

Estetica relațională poate fi un program aplicat pe o perioadă determinată de timp în grupuri mici de interese comune dar și în grupuri mai mari, cu interese diferite (interdepartamentale).

În grup, participanții învață experiențial și înțeleg că au o responsabilitate personală pentru modul în care își modelează relațiile cu ceilalți, relațiile interpersonale. Ei își dau seama că, fiind creatori ai relațiilor lor sociale, au și puterea de a le schimba.

Obiective urmărite:

 • Gestionarea apropierii și a distanței relaționale;
 • Reglarea de comun acord a nevoilor atât la nivel personal cât și la nivel de grup;
 • Detectarea și reconcilierea rezistențelor în echipă;
 • Dezvoltarea gradului de conștientizare în sensul angajamentului și al acțiunii;
 • Găsirea de modalități de gestionare a conflictelor plauzibile;
 • Propria susținere;
 • Dezvoltarea unui sentiment de comunitate (respect, cooperare, sprijin …);

Beneficii urmărite:

 • Focalizare centrată pe persoană..
  Accent pe dezvoltare personală, conștientizare de sine, creștere;
 • Focalizare centrată pe grup..
  Participanții pot afla mai multe despre rolurile lor și despre modul de gestionare a puterii și a concurenței, precum șsi despre stilurile de lucru și cooperare.
 • Focalizare centrată pe temă..
  În prim plan se află confruntarea activă cu tema, dialogul și schimbul, transferul de cunoștințe.

Instrumente de lucru..

Versatilitatea metodei Gestalt ne permite să adoptăm multe medii creative (lucru scenic, dialog-monolog, artterapia, psihodrama, tehnici corporale, imageriile dirijate). Fiecare experiență de lucru va fi personalizată conform cu nevoile și obiectivele stabilite.

Rolul și persoana nu sunt identice!